Årsmøte i Svolvær Idrettslag avholdes på klubbhuset onsdag 13. mars 2019 klokken 1800. 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 27 februar 2019.

Velkommen.