Norges Fotballforbund har 18.12.2019 kåret årets Fair play-klubb i de 18 kretsene, der vinnerne i hver krets får 10 000 kroner
 og en plakettSvolvær IL ble kåret til årets Fair Play-klubb i Hålogaland Fotballkrets. 

Følgende kriterier ble lagt til grunn: 

Organisatorisk:  

Klubben har 

 • Likeverdig tilbud til både jenter og gutter 
 • Dokumentert en aktiv inkluderingspolitikk 
 • Skriftlige retningslinjer når det gjelder Fair play ("slik skal vi ha det hos oss"). 
 • Fair play som tema på foreldremøter 
 • Egen kontaktperson når det gjelder Fair play med rollebeskrivelse for denne funksjonen
 • Holdningskontrakter med alle eller grupper av spillere, eventuelt også med trenere og ledere
 • Aktivt forhold til foreldrevettreglene 

Anlegg:  

 • Fair play er synlig på klubbens anlegg/klubbhus med flagg, banner, plakater etc. 

Kampramme:  

 • Fair play-hilsen gjennomføres i alle lag - før og etter kamp 
 • Klubben har kampverter i alle kamper 
 • Fair play klubbdommervester i alle barnekamper 

Se mer informasjon her