SIL Fotball var representert med flere deltakere under NFF Grasrottrener - delkurs 4 på Leknes helgen 25.  - 26. januar 2020, samt delkurs 1 i Svolvær 01.02.2020.

Kursing av trenere er et fokusområde for klubben, og skjer i en samlet plan i for å oppfylle kravene til Kvalitetsklubb.

Fra klubben deltok Viggo Henningsen, Svein Egil Torbergsen, Sigve Fagerli, Dag-Tore W. Eilertsen og Morten Nilsen på delkurs 4.
På delkurs 1 deltok Sigve Fagerli og Svenn-Erik Tønnesen Busch.

Bilder: Hålogaland Fotballkrets