Under helgens kretsting i Hålogaland Fotballkrets ble Stian Haugnes utnevnt til årets leder i kretsen. For oss i SIL Fotball måtte han være en opplagt kandidat, og det er hyggelig at den gode jobben Stian gjør for klubben også legges merke til utenfor vårt eget klubbhus. Svært, svært fortjent pris. Utnevnelsen ble begrunnet med den gode jobben som var gjort med Kvalitetsklubb.

SIL Fotball fikk på kretstinget også det synlige beviset på at klubben ble kåret til årets Fair play-klubb av Hålogaland Fotballkrets (offentliggjort tidligere - se egen sak).