Svolvær Idrettslag, Fotball har besluttet at årets turneringer, Eat Move Sleep Cup Svolvær og Skårungen Cup, avlyses på grunn av restriksjonene som følge av korona-situasjonen. Vi har ventet i det lengste og vurdert situasjonen fortløpende for å se om det kunne bli noen åpninger for å gjennomføre turneringene. Selv om det gradvis åpner opp, og restriksjonene bortfaller eller reduseres, er det fortsatt store usikkerhetsmomenter i forhold til å gjennomføre to store arrangement. Vi kommer sterkere tilbake, og vurderer en 3'er turnering litt senere på høsten. Foreløpig er tidspunkt og aldersgruppe uavklart. Vi kommer tilbake med mer info her så snart dette er mer håndfast.

Vi beklager situasjonen som har oppstått, og kommer tilbake med et godt turneringstilbud så snart som mulig.