På årsmøte i Svolvær Idrettslag torsdag 20.05.2021 ble Lars Andersen valgt til styreleder. Erlend Svartsund ble valgt til nestleder. Styret består videre av Daniel Henriksen (ikke på valg) og gruppelederne i SIL Fotball, SIL Handball, SIL Svømming og SIL Idrettsskole.

Stian Haugnes fortsetter som leder i SIL Fotball der styret er uforandret.

Se forøvrig komplette styresammensetning her;

Hovedstyret

SIL Fotball

SIL Handball

SIl Svømming

SIL Idrettsskole